Project pen device

De service

De levering wordt georganiseerd door de school. Net zoals bij het aankopen van de boeken komen de toestellen op een centrale plaats in de school toe en worden ze van daaruit verdeeld.

Eventueel kan het zijn dat de coronamaatregelen ons dwingen tot een andere organisatie. We voorzien ook in begeleiding tijdens de eerste setup van het toestel. Die kan zowel op de dag zelf, als op een andere dag ingepland zijn. Meer informatie hierover krijgen de ouders en leerlingen eind augustus.

De garantie dekt alle problemen waarbij het toestel niet goed functioneert zonder dat er externe schade is aan het toestel.

De leerling ontvangt ten laatste de eerstvolgende werkdag een vervangtoestel. De reparatie wordt door de leverancier uitgevoerd conform de voorwaarden van het contract. De leerling beschikt dus op elk moment over het toestel.

De herstelling gebeurt tegen een forfaitair bedrag van 39 EUR, tenzij de herstelkost lager is dan dit bedrag (dan wordt de effectieve herstelkost aangerekend).

Net zoals bij alle andere schadegevallen zal de verantwoordelijkheid bij de persoon liggen die de schade toebrengt.

Tijdens de vakantieperiodes kunnen de ouders/leerlingen terecht bij de hersteldienst van de leverancier: Signpost, Magdalenastraat 4 te 8500 Kortrijk.

Het is eventueel mogelijk dat een technieker aan huis komt om het toestel na te zien.

Ouders kijken best op de website van Signpost voor de meest recente openingstijden van het servicepunt in Kortrijk.

Om de schooldata veilig te bewaren, wordt alles ook op OneDrive (in de cloud) bewaard. Alle bestanden worden automatisch gesynchroniseerd. Er staat tegelijk een kopie op de harde schijf van de laptop, zodat de leerling ook steeds offline kan verder werken. De leerling hoeft deze data dus niet extra te back-uppen.

Wij leren de leerlingen om met dit systeem te werken. Bewaren ze bestanden buiten dit systeem om (persoonlijke data), dan is dit op eigen verantwoordelijkheid. Wanneer een herinstallatie nodig is, worden deze persoonlijke gegevens verwijderd. Van deze data maakt de leerling dus best wel een back-up.

De school is nooit verantwoordelijk voor bestanden die een leerling kwijtspeelt.

Er is een diefstalverzekering inbegrepen, louter voor diefstal buiten het schooldomein. Het moet gaan over een diefstal met braak of onder bedreiging. Ook moeten ouders over een aangifte van de politie beschikken om van deze garantie te genieten. De franchise bedraagt 39 EUR.