Leerlingenprofielen

Wie een getuigschrift basisonderwijs behaalt, volgt in het eerste jaar secundair onderwijs de A-stroom. Enkel wie geen getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, kan in het 1ste jaar in de B-stroom starten.

De vakken en het aantal uren algemene vorming verschillen in de A- en de B-stroom, maar zijn in iedere school van onze scholengemeenschap dezelfde. Toch zal de leerstof in de ene klas meer theoretisch en op een vlugger tempo worden gegeven dan in de andere.

 

Wij richten ons studieaanbod dan ook op vier leerlingenprofielen:

A-stroom

1. Sterk theoretisch

Je houdt van abstract denken. Je zit graag met je neus in de boeken. Je behaalt zeer goede scores voor rekenen, taal, wereldoriëntatie… Ook al ligt het nog ver, je denkt al aan een doorstroomrichting als voorbereiding op het hoger onderwijs.

Het sterk theoretische 1A bereidt voor op de basisopties Grieks-latijn, Latijn en Moderne talen & wetenschappen in het 2de jaar.

 

2. Theoretisch

Het verwerken van de leerstof gaat vlot. Je behaalt goede resultaten in het basisonderwijs. Als je moet kiezen tussen iets bedenken of iets uitvoeren, kies je eerder voor het bedenken. Je overweegt een doorstroomrichting als voorbereiding op het hoger onderwijs.

Het theoretische 1A is een prima voorbereiding op de basisopties Economie & organisatie, Maatschappij & welzijn, Sport en STEM-wetenschappen in het 2de jaar.

 

3. Theoretisch - praktisch

De leerstof verwerken vraagt van jou de nodige tijd en inspanning. Je leert het best aan de hand van voorbeelden. De leerstof wil je graag praktisch toepassen. Je bent eerder een ‘doener’ dan een ‘denker’. Na deze studierichting ben je voorbereid om verder te studeren of de stap te zetten naar de arbeidsmarkt.

Het theoretisch-praktische 1A bereidt voor op Maatschappij & welzijn, Sport en STEM-technieken in het 2de jaar.

 

B-stroom

4. Praktisch

Je denkt vooral praktisch, je bent handig, je werkt graag aan iets. Je studeert graag als er een praktische toepassing aan gekoppeld is. Je hebt nog niet alle leerstof van het basisonderwijs verwerkt. Na de eerste graad zal je een studierichting volgen die voorbereidt op de arbeidsmarkt.

Na het praktische 1B kan je naar de basisopties van de B-stroom: Economie & organisatie, Maatschappij & welzijn, Sport of STEM-technieken.

 

Welk leerlingenprofiel het best bij jou past, is misschien niet zo duidelijk. Hou rekening met het advies dat je krijgt van je basisschool. Probeer samen met je ouders je schoolresultaten, mogelijkheden en interesses zo goed mogelijk in te schatten.