A-stroom

  1A 2A
Algemene vorming    
Geschiedenis 1 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens & samenleving 1 1
Moderne vreemde talen
- Engels
- Frans

1
3

2
3
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Muziek 1 1
Beeld 2 -
Techniek 2 2
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 2 1
Lesuren algemene vorming 27 25
     
Keuzegedeelte    
Lesuren keuzepakket 5 2
Basisoptie - 5
Totaal aantal lesuren 32 32

B-stroom

  1B 2B
Algemene vorming    
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 3 2
Moderne vreemde talen 3 3
Nederlands 4 3
Wiskunde 4 3
Muziek 1 1
Beeld 2 -
Techniek 4 2
Natuur en ruimte 2 2
Lesuren algemene vorming 27 20
     
Keuzegedeelte    
Lesuren keuzepakket 5 2
Basisoptie - 10
Totaal aantal lesuren 32 32