Missie

We beschouwen de scholengroep Scholen Molenland als een grote leer- én leefomgeving. In een warm en verbonden schoolklimaat verstrekken we kwaliteitsvol onderwijs, zodat elke jongere zijn of haar unieke talenten kan ontdekken en ontplooien.

Via onze christelijke inspiratie geven we het onderwijs vorm met volgende kenmerken:

  • omvat de hele mens: lichaam en geest;
  • met aandacht voor ieders talent;
  • stimuleert de leerling het beste uit zichzelf te halen;
  • geeft ruime verantwoordelijkheid voor het proces van leren en lesgeven zowel aan de leerkrachten/vakwerkgroepen als aan de leerlingen;
  • waar leren ervaren wordt in de breedste zin van het woord (sociaal, creatief, emotioneel, motorisch, cognitief leren);
  • de scholengroep en de omgeving vormen een groot samenwerkend geheel.