Ter volledigheid worden hieronder de nieuwe benamingen van de basisopties vergeleken met de huidige benamingen (die tussen haakjes staan). De tabel maakt duidelijk dat de identiteit en de sterktes van de verschillende scholen worden behouden.A-stroom

De Bron HRP SJI VTI ISM
(onder voorbehoud)
Latijn
(Latijn)
Economie en organisatie
(Handel)
STEM-wetenschappen
(Techniek-wetenschappen)
STEM-wetenschappen
(Industriële wetenschappen)
Latijn
Grieks-Latijn
(Grieks-Latijn)
Sport Maatschappij en welzijn
(Sociale en technische vorming)
STEM-technieken
(Mechanica-elektriciteit)
(Bouw- en houttechnieken)
Moderne talen en wetenschappen
(Moderne wetenschappen)
Moderne talen en wetenschappen
(Moderne wetenschappen)
      Maatschappij en welzijn
(Sociale en technische vorming)B-stroom

SJI VTI ISM
(onder voorbehoud)
Maatschappij en welzijn
(Haarzorg + verzorging-voeding)
(Mode + verzorging-voeding)
STEM-technieken
(Nijverheid)
Maatschappij en welzijn
(Verzorging-voeding)
Economie en organisatie Sport STEM-technieken