Wie is wie

Het schoolbestuur van de vzw Scholen Molenland is verantwoordelijk voor het goed functioneren van vijf secundaire scholen en twee internaten.

De raad van bestuur bestaat uit veertien personen. De voorzitter is mevrouw Betty De Mûelenaere. Zij wordt geflankeerd door pedagogische, economische en juridische experten.