De software

Het toestel is standaard voorzien van een ingestelde Windows-versie.

Iedere leerling krijgt bovendien een licentie voor de meest recente Microsoft Officeproducten. De school betaalt deze licentie en de leerling kan hier, zolang hij/zij verbonden is aan de scholengroep, gebruik van maken.

Verder voorziet de school een dynamisch softwarepakket dat aangepast wordt aan het leertraject van onze leerlingen.

De software kan worden gebruikt voor educatieve doeleinden zolang de leerling verbonden is aan de school.

De ICT-dienst van de scholengroep is verantwoordelijk voor het opvolgen van softwareproblemen. Bij problemen dient dus de ICT-dienst aangesproken te worden. Op iedere school zal hiervoor een aanspreekpunt worden ingericht waar leerlingen terecht kunnen.

Neen, wat een van de vele voordelen is van ons project.

De school voorziet, naast de hardware (het toestel met pen en beschermhoes), een dynamisch softwarepakket dat we aanpassen aan het leertraject van de leerling. Alles wordt aangekocht en geregeld door de school, de leerling betaalt per schooljaar slechts een beperkte gebruikersvergoeding van 80 EUR, zolang de leerling verbonden is aan de school.

De software wordt voorbereid door de ICT-dienst en er zal een mogelijkheid worden aangeboden om de software zelf te installeren. We zorgen voor een vereenvoudigde installatieprocedure of een stappenplan bij iedere nodige installatie.

Een leerling zal zelf software op het toestel kunnen installeren.

Best worden twee accounts voorzien: voor schoolgebruik en voor niet schoolgebruik (denk aan ontspanningsmogelijkheden zoals spelletjes, sociale media, enz.).

De leerling mag op een pen device beperkt andere software installeren dan die door de school ter beschikking is gesteld, mits:

  • dit software is met een geldige licentie;
  • de software geen illegale acties bewerkstelligt, zoals bv. het opslaan en illegaal down- en uploaden van bestanden van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
  • de software geen materiaal downloadt en/of opslaat dat strijdig is met de goede zeden en maatschappelijke normen;
  • de software geen nadelige invloed heeft op de functionele werking van een pen device, een netwerk en lesgebeuren.