Het toestel

We kiezen bewust voor het gebruik van een pen device. Dit is een toestel dat alle functies van een laptop én tablet combineert en waarbij de leerling beschikt over een digitale pen om via het scherm te schrijven.

Het toestel is een professioneel model. Dit betekent dat de onderdelen van een hoge kwaliteit zijn en de behuizing veel sterker is dan bij een niet-professioneel toestel. Om krassen en andere schade te voorkomen wordt een stevige beschermhoes bij het toestel geleverd. De pen device past perfect in een standaard boekentas.

Andere productspecificaties zijn o.a.:

 • een krachtige R3 processor;
 • 8 GB RAM-geheugen;
 • een snelle SSD harde schijf van 256 GB;
 • 13.3’’ display;
 • batterij met extra lange levensduur en autonomie van minimaal 6 uur.

Met een pen device kan de leerling het toestel ook als tablet gebruiken (dus interactie via het aanraakscherm) en kan de leerling met de digitale pen op het scherm schrijven, markeren en aanduidingen maken. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze werkvormen belangrijk zijn voor het actief verwerken van de leerstof.
Een pen device geeft de leerkracht bovendien meer vrijheid in het kiezen van een geschikte onderwijsmethode bij het aanbrengen van bepaalde leerinhouden. Hierdoor kunnen leerkrachten een boeiende en hedendaagse leeromgeving creëren.

We beschikken sinds 2020 over pen devices. Hierdoor konden we het werken met digitale leermiddelen in de klas optimaliseren. We geloven daardoor nog meer in de grote meerwaarde van deze toestellen, mede door de vele positieve ervaringen van leerkrachten en leerlingen.

Het touchscreen en de digitale pen zorgen er immers voor dat de betrokkenheid van elke leerling in de les nog groter is. Er is meer interactie. Zo kunnen leerlingen vanop hun pen device op het smartboard noteren en samenwerken.

Ook het digitaal leren krijgt een actieve dimensie. Leerlingen markeren woorden in hun teksten, maken bijkomende notities in een PowerPoint, lossen wiskundige oefeningen op met ondersteuning van specifieke didactische wiskundige software, enz.

We kiezen bewust voor hetzelfde toestel voor alle leerlingen. Om die reden staan we niet toe dat leerlingen een laptop van thuis gebruiken. Die keuze zorgt voor:

 • een vlot lesverloop door gelijke toestellen met dezelfde software;
 • continuïteit, wat zeer belangrijk is bij het lesgebeuren, toetsen en examens. Bij een defect krijgt de leerling ten laatste tegen de volgende dag een gelijkaardig toestel in bruikleen. De herstelling van het initieel toestel gebeurt zo snel mogelijk;
 • een service voor zowel hardware als software (installatie, onderhoud, herstelling, enz.);
 • geen afgunst onder de leerlingen;
 • een totaalpakket: businesstoestel met een uitstekende service en verzekering buiten garantie, dit tegen slechts een beperkte gebruikersvergoeding van 80 euro/schooljaar.

Bijkomende motivatie om ons project te ondersteunen:

 • de leerling krijgt een professioneel toestel ter beschikking (ook in de vakantieperiodes).
 • de leerling krijgt via school een totaalpakket aangeboden van software en service. Zou de leerling gebruik maken van een eigen toestel dan zouden de ouders volledig zelf moeten instaan voor de aankoop en de installatie van de nodige software. Dit kostenplaatje kan in bepaalde studierichtingen hoog oplopen;
 • de ouders zouden zelf moeten instaan voor de herstelling en/of herinstallatie indien het toestel defect is;
 • een privétoestel is vaak geen businesstoestel en dus gevoeliger voor defecten en/of schade;
 • de toestellen aangeboden via de school beschikken over een digitale pen. Als de leerkrachten hier gebruik willen van maken kan er geen rekening worden gehouden met toestellen die deze functionaliteit niet bezitten.

De batterijduur is geschikt om een volledige lesdag mee te gaan. De batterij zit in een servicecontract. Als de capaciteit onder de 80% zakt, wordt kosteloos een nieuwe batterij geplaatst.

De leerling laadt de batterij elke avond thuis op zodat de volgende lesdag kan gestart worden met een volledig opgeladen batterij.

We benadrukken dat de leerlingen geen 7 of 8 lesuren continu met hun laptop zullen werken. We streven naar een goede mix van verschillende onderwijsvormen.

De school koopt de toestellen aan en is dus eigenares.

Nadat de ouders een gebruikersovereenkomst hebben ondertekend, krijgt de leerling een toestel ter beschikking.