Pedagogische vragen

We kiezen bij aanvang van het laptopproject voor het systeem van Blended learning. We streven m.a.w. naar een goede mix in het gebruik van boeken en digitale leermiddelen in onze dagelijkse onderwijspraktijk. Op die manier bieden we variatie in didactiek en werkvormen. Maar om het toestel op een nog ongedwongener manier te kunnen gebruiken kiezen we voor deze toestellen uitgerust met een pen.

Via dit toestel kan de leerling de pen device ook gebruiken als tablet en kan de leerling op het scherm schrijven, markeren en aanduidingen maken. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze werkvormen belangrijk zijn voor het actief verwerken van de leerstof. Een pen device geeft de leerkracht bovendien meer vrijheid in het kiezen van een geschikte onderwijsmethode bij het aanbrengen van bepaalde leerinhouden. Hierdoor kunnen we een boeiende en hedendaagse leeromgeving creëren.

We beschikken sinds 2020 over pen devices. Hierdoor konden we het werken met digitale leermiddelen in de klas optimaliseren. We geloven daardoor nog meer in de grote meerwaarde van deze toestellen, mede door de vele positieve ervaringen van leerkrachten en leerlingen.

Het touchscreen en de digitale pen zorgen er immers voor dat de betrokkenheid van elke leerling in de les nog groter is. Er is meer interactie. Zo kunnen leerlingen vanop hun pen device op het smartboard noteren en samenwerken.

Ook het digitaal leren krijgt een actieve dimensie. Leerlingen markeren woorden in hun teksten, maken bijkomende notities in een PowerPoint, lossen wiskundige oefeningen op met ondersteuning van specifieke didactische wiskundige software, enz.

Ook deze bezorgdheid delen we met de ouders. We willen beklemtonen dat een pen device één middel is uit een hele pool van leermiddelen waaruit de leerkracht kan kiezen. Onze leerkrachten proberen altijd om op een zo efficiënt mogelijke manier leerwinst te halen. Dit kan met een pen device, maar dat hoeft zeker niet altijd.
Er moet en zal altijd ruimte blijven voor bijvoorbeeld goede onderwijsgesprekken. Goed onderwijs bestaat uit een gezonde mix van klassieke en vernieuwende lesmethodes. Het is niet het één of het ander, het kan allebei.

Onze leerkrachten beschikken over veel expertise om hun onderwijsmethodiek aan te passen aan de beschikbare middelen en zullen steeds de beste tool inzetten. Een inspirerende, coachende en onderlegde leerkracht zal dus dé voorwaarde blijven om tot goed onderwijs te komen.

Zowel door de school als door de ouders moet toezicht gehouden worden op wat de leerling doet op het toestel. Sociale media zijn een vast gegeven geworden in onze maatschappij. Het is belangrijk dat wij onze leerlingen hiermee leren omgaan door in dialoog grenzen af te bakenen. Iedere school heeft daarom richtlijnen in zijn schoolreglement opgenomen. In het leslokaal beslist de leerkracht wanneer sociale media wordt ingezet. Ouders en school moeten hierin een team vormen. Indien de ouders en/of de school probleemgedrag detecteren, wordt getracht samen tot een plan van aanpak te komen.